Majlis Peluncuran Buku ‘Islam Dan Masharakat & Bengkel Ilmu Mandiri

10.00 AM – 10.30 AM : Ucaptama oleh Dr. Sahul HM, Universiti Pendidikan Sultan Idris

10.30 AM – 11.30 AM : Pembentangan Bengkel Ilmu Mandiri ‘Sosiologi Pembebasan Sebagai Alternatif Kepada Wacana Sains Sosial’ oleh Dr Teo Lee Ken & Imran Rasid

11.30 AM – 12.30 PM : Sesi soal jawab

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *