Seminar Al Quran, Ilmu Pengetahuan & Peradaban

Al Quran merupakan kitab wahyu sekaligus membawa ilmu pengetahuan buat sejagat bagi membina peradaban. Walaupun Al Quran tidak menunjukkan contoh secara terperinci model peradaban bentuknya bagaimana, tetapi Al Quran telah menggariskan sedikit sebanyak prinsip dan tatacara peradaban itu. Wahyu yang diturunkan tidak seharusnya dilihat sebagai suatu kekangan mencapai peradaban tinggi, sebaliknya ianya menjadi nilai tambah ke arah itu. Tatakelola yang baik, ekonomi yang manusiawi, keadilan sejagat dan menjaga hak insan merupakan prinsip asas digariskan Al Quran dan dikembangkan lagi di dalam Piagam Madinah.

8.00 AM – 8.15 AM : Ucapan aluan oleh Ketua Dewan Pembina STIQSI, KH Dawam Salleh

8.15 AM – 8.45 AM : Pembentangan 1 oleh Presiden Lestari Hikmah Malaysia, Mohd Rashidi

8.45 AM – 9.15 AM : Pembentangan 2 oleh Ketua STIQSI, Dr Piet Hizbullah Khaidir

9.15 AM – 10.00 AM : Sesi percambahan minda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *