Minda Tertawan : Mencari Identiti Yang Hilang

Minda Tertawan ataupun disebut ‘captive mind’ seringkali diungkap oleh pemikir seperti Za’ba, Syed Hussein Alatas, Raja Ahmad Aminullah, Prof Dr Syed Farid Alatas, Prof Dr Murad Merican dan Dr Azhar Ibrahim. Minda Tertawan merupakan suatu keadaan permasalahan yang melanda masyarakat di negara ini baik dari segi aspek beragama, berpolitik, berekonomi dan bersosial. Kolonisasi yang terlampau lama menjajah seringkali meninggalkan kesan yang negatif jangka masa yang panjang terutama terhadap psikologi Yang dijajah. Masyarakat yang terjajah sama ada secara fizikal dan mental cenderung melihat kuasa besar (penjajah) sebagai idola dan rujukan memandangkan mereka menguasai sumber. Kesannya masyarakat itu hilang jati dirinya, melupakan budaya dan adab setempat, tidak bangga dengan bahasa dan sejarah tersendiri. Sifat ‘kehambaan’ yang menebal kesan dari feudalisme lahirlah masyarakat yang tidak merdeka dan mudah diperkotak-katikkan.Namun perkataan – perkataan berpuas hati (contented), bersederhanaan (modest), segan (inarticulate), adalah kata-kata sifat cantik yang harus dibanggakan oleh orang Melayu!Kenapa ‘berpuas hati’? Oleh sebab mereka tidak tahu tentang keadaan yang lebih baik. Kenapa ‘bersederhana’? Oleh sebab kepercayaan jaya-diri memerlukan kelayakan sewajar yang hanya boleh diperolehi melalui pelajaran yang mencukupi. Kenapa ‘segan’? Oleh sebab mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan atau apa yang harus diperkatakan atau bagaimana hendak dilakukan. Kesemua tiga kelemahan itu adalah akibat daripada pelajaran yang tidak mencukupi, dan ia hanya boleh diatasi dengan mengatasi kekurangan itu. (Za’ba)

Tentatif :

9.30 PM – Pengenalan oleh moderator

9.35 PM – Sesi pembentangan oleh panelis

10.05 PM – Sesi perbincangan dan soal jawab

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *