Polisi Omnibus Law Dan Kutukan Alam Semulajadi Di Indonesia

Oleh : David Efendi

Saat dunia memasuki alaf baru memang pun telah terjadi peningkatan inovasi teknologi yang berbeza dari fasa sebelumnya yang juga di turut sertakan  dengan kemajuan peradaban dan meningkatnya populasi manusia, serta ekspansi revolusi industri yang semakin meningkat.

Ehwal ini pada akhirnya menyebabkan manusia menjadi makhluk super eksploitatif sehingga sumber daya alam semulajadi pun tak sanggup memikul beban ambisi manusia .

Pada asasnya sumber daya semulajadi adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat diguna pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sifat sumber semulajadi ini terbatas, dan sebagian tidak bisa diperbaharui sehingga melekat pun di dalamnya berkah dan bencana.

Tentunya ada beza antara alam semula jadi  yang merangkumi segala jirim hidup dan jirim bukan hidup yang berada secara semula jadi di bumi. Dalam pengertian yang paling tulen, ia adalah persekitaran yang tanpa kegiatan manusia. Lawannya perkataan “alam semulajadi” ialah “persekitaran terbina.

Tentunya eksplorasi sumber daya semulajadi ini harus terbina dengan baik karena tak dapat diperbarui kalau tidak akan menimbulkan banyak sekali bencana. Di Indonesia sahaja dari Llaporan paling mutakhir yang diterbitkan oleh Pertubuhan Perserikatan Bangsa-Bangsa Bahagian Program Pembangunan (UNDP) pada Disember 2019  kes tentang bencana alam khasnya yang berpunca pada sumber daya alam sangat besar, ini datang tak hanya dari syarikat namun juga dari kerajaan utamanya lewat polisi bernama Omnibus Law yang membuat punca konflik antara rakyat dan kerajaaan terjadi hingga saat ini

Polisi Omnibus Law inilah yang menjadikan banyak pihak di Indonesia berhujah jikapun polisi yang masih dalam fasa rancangan ini sebagai “Rancangan Polisi Cilaka” yang mana Cilaka ini dalam Bahasa Indonesia artinya berbahaya .  

Rancangan polisi Cilaka yang menemui badai protes itu kemudian disiasati oleh pihak berkuasa dampak peyorasinya dengan nomenklaturnya menjadi polisi  Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), yang berhujah jika polisi ini sangat pro rakyat dan pro ekologi.

Tulisan ini hendakpun  memberikan highlight pada polisi rancangan terbabit pada dampak ekologi dan potensi buruknya yang akan terjadinya di Indonesia dengan apa yang disebut sebagai kutukan sumber daya alam atau “paradox of plenty.”

Khas lainnya juga memberi maklumat tentang kondisi perjuangan lingkungan di Indonesia kepada rakan-rakan aktivis lingkungan di negara jiran, yang telahpun kita tahu jika kes masalah persekitaran dan sumber daya di Indonesia ini juga berimpak pada Malaysia seperti halnya jerebu selain itu guna berkongsi pandangan yang mungkin sahaja masalah ekologi kita sama.

Kes polisi Cipta Lapangan Kerja  yang menjadi awal protes ini  yang di cakapkan sebagai polisi pro rakyat sebenarnya berkontradiksi dengan upaya pembangunan manusia Indonesia karena pada tahun 2019 sahaja keadaan pembangunan manusia Indonesia tidak memberangsangkan. Sejak era Orde Baru hingga sekarang, peringkat Indonesia dalam ehwal pembanguan manusia  tidak pernah berada di 100 teratas, bahkan jauh di bawah “negara gagal” Sri Lanka atau Venezuela apalagi dengan Malaysia.

Ini harus menjadi alat tekanan agar tindakan kesejahteraan yang terlalu konservatif terhadap PDB atau rejim pertumbuhan harus ditinggalkan. Juga, pemahaman terkait  “kesan tetesan menurun” yang ternyata hanya mitos ekonomi sahaja, kerana Panampang Dam selalu diperbesar sehingga air tidak dapat menetes.

Kesan tetesan  yang menurun ini adalah  Salah satu teori dari Albert O Hirschman yang berhujah jika manfaat aktiviti ekonomi yang besar akan mempengaruhi aktiviti ekonomi yang lebih kecil. Dengan kata lain, faedah yang diperoleh oleh masyarakat kaya akan menurun kepada orang miskin melalui pengembangan pekerjaan, biasanya ehwal ini pun diguna pakai untuk membenarkan polisi Omnisbus Law dan Cipta Lapangan Lerja (Cilaka).

Malangnya jika kita tengok ke sejarah pentadbiran rejim sebelumnya, seperti kegagalan pembangunan ekonomi Orde Baru sahaja  yang menggunakan pendekatan kemakmuran popular, dengan jargon “kesan turun” tidak terjadi, bahkan menyebabkan ketidaksamaan dan ketidaksamaan ekonomi, serta kecemburuan sosial.

Hal itu kerana polisi ekonomi selalunya tak berpihak pada kaum marhaen dan alam semulajadi dan kita bisa memahami sepenuhnya bahawa pembangunan ekonomi yang meningkat juga melahirkan paradoks. Inilah perkembangan ekonomi yang pesat pada masa ini yang dapat mengalami “kesan naik” (kesan ke atas – kemakmuran). Hasilnya tidak dinikmati sama, tetapi hanya segelintir orang kaya. Ini bermaksud bahawa pertumbuhan ekonomi hanya akan menguntungkan orang kaya.

Inilah yang mengekalkan ketidaksamaan pada skala besar. Dalam Laporan Kekayaan Global pada tahun 2018  yang dikeluarkan oleh Credit Suisse sahaja  menunjukkan bahawa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46.6% dari jumlah kekayaan penduduk dewasa di negara ini. Manakala 10% orang terkaya menguasai 75.3% daripada jumlah kekayaan penduduk.

Presiden Jokowi menanggapi protes dan tekanan dari banyak kumpulan dengan menyatakan untuk menghentikan sementara perbincangan undang-undang Omnibus untuk kelompok buruh. Di media pernyataan ini agak berjaya kerana seolah-olah Omnibus dihentikan tetapi ternyata diteruskan dan tidak ada pernyataan yang berpengaruh dalam pelaksanaan perundangan.

Bahkan polisi neo-liberal lainnya tentang  perlombongan justeru di luluskan  jika kita tengok Undang-Undang Perlombongan di Indonesia yang baru yang diisytiharkan ditengah pandemi korona adalah kemudahan mewah bagi golongan oligarki di tengah penolakan RUU Cilaka.

Keadaan kerja parlimen yang kurang baik ini dianggap oleh banyak kalangan tokoh silang agama sebagai politik yang tidak mementingkan etika. Dalam konteks demokrasi, proses merumuskan banyak produk perundangan di Dewan Rakyat apalagi ditengah pandemi korona  adalah kemunduran.

Semasa operasi rejim pelaburan di bawah Joko Widodo, banyak data menunjukkan ketidakseimbangan ekonomi terjadi ini pun dapat terlihat dengan  sangat jelas. Ini menunjukkan bahawa pelaburan besar berfungsi sebaliknya yang akhirnya pengambilan sumber semula jadi tidak mewujudkan keadaan yang lebih adil dan makmur.

Selain memberikan sumbangan kepada indeks Gini yang besar, skema pembangunan dengan penglibatan pelabur besar telah banyak mengutuk keseimbangan ekologi, korupsi, dan juga pada ‘kematian demokrasi’. Seperti penemuan Levitsky & Ziblat (2018) bahawa demokrasi boleh diancam oleh keputusan pilihan raya yang paling demokratik.

Kes Trump di Amerika dan Jokowi di Indonesia dalam hal ini mempunyai persamaan. Isyarat buruk ini dapat dilihat dari pergerakan massa #reformasidikorupsi akhir tahun 2019 dan juga Gejayan memangil, kedua gerakan ini di guna pakai karena demokrasi yang nampaknya sihat ternyata tak sihat. Pentadbiran Jokowi pada masa pertamanya menerbitkan 16 paket kemerosotan yang umumnya menyebabkan liberalisasi ekonomi. Tetapi tidak puas dengan itu, pada periode kedua Presiden Jokowi mendesak liberalisasi lebih lanjut dengan mengeluarkan Undang-Undang Omnibus, menyederhanakan 70 undang-undang lagi untuk menjadi satu undang-undang payung (deregulasi) untuk menarik pelaburan dan penciptaan pekerjaan.

Perbincangan Undang-undang Omnibus di tengah-tengah wabah Korona saat ini menunjukkan bagaimana kerajaan ini menjadi mangsa tipuan liberalisasi ekonomi. Pemerintah menolak kebenaran fakta bahawa khayalan neoliberalisme Konsensus Washington sangat tidak berhasil dan konsensus inipun telah dikritik hebat sejak akhir 1980-an.

Paradigma perkembangan neoliberal ini telah menyaksikan bagaimana ia telah membuat rakyat Indonesia menerima kutukan tersebut. SDA menjadi berkat besar yang mengalir ke konglomerat, sementara kebanyakan orang menemui bencana dari banyaknya sumber semula jadi yang dirosak.

Memangpun struktur ekonomi pasaran global memangnya telah pun meletakkan negara-negara membangun bergantung pada eksport sumber semula jadi dengan tingkat kos yang  berbahaya (Singer 1950; Prebisch 1950).

Dominasi dan hegemoni rejim pembangunan ekonomi neoliberal yang dipengaruhi oleh pemikiran Walter Rostow (1961) atau pemikiran ekonomi pada tahun 1950-an hingga 1970-an membuat pemerintah Indonesia masih berkeras untuk mengubah negara dengan bergantung pada eksploitasi sumber-sumber semula jadi.

Ada kepercayaan yang kuat bahawa eksplotasi sumber daya alam akan memungkinkan negara-negara membangun untuk melakukan peralihan dari pembangunan yang tidak maju ke industri ‘lepas landas’, seperti halnya negara-negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan Inggris. Dengan membawa masuk pelabur, diharapkan pekerjaan akan berkembang walaupun dapat diketahui bersama, bahawa perindustrian saat ini mengimport teknologi yang lebih maju, sehingga mengurangi kebutuhan tenaga kerja tempatan . Tentunya intensif modal berbeza dengan intensif pekerja.

Kutukan Sumber Daya Semulajadi

Idea bahawa sumber daya semulajadi sebenarnya  memberi kesan buruk terhadap pembangunan negara telah berkembang dan diterima secara meluas oleh penyelidik dan pegawai di institusi kewangan antarabangsa, Bank Dunia dan Tabung Kewangan Antarabangsa. Contohnya kertas penelitian yang disusun oleh Bank Dunia yang ditulis oleh Richard M. Duty (1998) dengan tajuk “Kelimpahan Sumber Dan Pembangunan Ekonomi …”. Dalam laporan ini diakui bahawa di banyak negara membangun banyak sekali kes keadaan buruk aktiviti ekonomi ekstraktif berlaku.

Walaupun begitu, Bank Dunia masih mempunyai agenda dan tidak cenderung untuk benar-benar mencegah temuan tersebut. Karena pada asasnya negara-negara membangun sangat  bergantung dengan sumber daya semula jadi , mereka tidak dapat melepaskan diri dari ekonomi ekstraktif yang seringkali menimbulkan tenaga kotor terhadap persekitaran.

Kita semua tahu bahawa banyak negara yang kaya dengan sumber semula jadi masih berjuang untuk melepaskan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang bebas. Sebilangan dari mereka malah mengalami krisis ekonomi yang teruk (Sachs dan Warner 1995).

Di sebilangan negara, sumber asli sememangnya membantu meningkatkan taraf hidup, tetapi pada masa yang sama gagal mewujudkan pertumbuhan yang bebas. Pada suku terakhir abad kedua puluh, kawalan terhadap pertumbuhan struktur ekonomi negara dengan kekayaan semulajadi nyatanya lebih lambat daripada negara dengan sumber daya semulajadi yang kurang. Selain kegagalan mencapai pertumbuhan ideal ini, terdapat juga hubungan erat antara kekayaan sumber semula jadi dan kemungkinan pembangunan demokratik yang lemah (Ross 2001), rasuah (Salai-Martin dan Subramanian 2003), dan perang saudara (Humphreys 2005).

Tiga Kutukan Sumber Daya Alam Semula Jadi

Dari ini kita dapat mengenal pasti tiga jenis kutukan sumber yang dihasilkan dari ekonomi pelabur sama ada sebelum atau dalam proses membincangkan perundangan Cilaka. Terdapat tiga kutukan sumber semula jadi yang akan muncul, pengutukan pertama adalah bahawa praktik perundangan RUU Cipta Karya tidak demokratik, sehingga dapat dikatakan bahawa RUU ini memberi kesan buruk terhadap demokrasi. Kekurangan maklumat yang mencukupi (maklumat asimetrik) adalah bencana bagi kehidupan demokratik, ketiadaan maklumat mengenai Omnibus sejak sekian lama. Kajian ini tidak memberikan ketahanan terhadap persekitaran dan biodiversiti. Hal ini menyebabkan pengajuan RUU Cipta Karya yang menyebabkan kegemparan masyarakat dipicu oleh proses pengajuan yang cenderung ditutup, tidak telus, tidak bertanggungjawab dan tidak melibatkan penyertaan masyarakat. Malah kumpulan kritikal diintimidasi oleh pihak berkuasa.

Sumpahan kedua, rasuah berleluasa. Wabak ini merupakan ancaman serius terhadap kesejahteraan rakyat. Amalan rasuah telah pun  menjadi punca wabak kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan banyak kajian, undang-ndang perlombongan yang belum seminggu juga menjimatkan peluang untuk berlakunya rasuah secara besar-besaran.

Audit badan kewangan negara Indonesia pada tahun 2000 menunjukkan bahawa 95% dana bon yang direkapitalisasi dialihkan dari tujuan asal menyelamatkan bank. Hanya 5% digunakan dengan tepat, sementara selebihnya digunakan untuk pengembangan perniagaan konglomerat dan gaji besar para pengarah dan komisen Bank Negara. Hutang kerajaan ini, termasuk hutang Corona, akan terus menghambat kebijakan progresif di masa depan, sehingga sampai bila Indonesia akan tetap menjadi miskin.

Kehadiran sektor swasta dalam pengurusan sumber semula jadi tidak menghilangkan kawalan negara terhadap sumber semula jadi ini. Urusan persendirian bukan hanya mengenai membayar cukai, tetapi juga memastikan objektif sosial lainnya tercapai, misalnya mengenai aspek keadilan, dampak alam sekitar, dan hal-hal memenuhi kewajiban lingkungan mereka. Terdapat kecurigaan yang sangat kuat bahawa proses penggubalan RUU ini telah menjadi sebahagian daripada amalan rasuah yang dibina oleh kekuatan mega-oligarki.

Sumpahan ketiga, adalah ancaman gerakan masyarakat sipil terhadap masalah alam sekitar. RUU ini tidak menjadi sebahagian usaha untuk menyelesaikan masalah sebenar di lapangan. Sebagai contoh, terdapat berjuta-juta hektar pelesenan yang bertindih di atas tanah, meningkatkan bencana alam dari semasa ke semasa, pengusiran tanah pertanian yang produktif, tahap rasuah pelesenan yang tinggi dan tahap ketidakadilan yang tinggi dalam penggunaan sumber semula jadi. E.F Schumacher mengkritik pendekatan pertumbuhan ekonomi, yang mencetuskan dehumanisasi dan merosakkan alam semula jadi. Ekonomi jenayah seperti ini telah dinormalkan oleh negara sebagai bagian dari risiko pembangunan sehingga tidak ada refleksi mengenai kemerosotan dan kutukan sumber-sumber ini.

Pada tahun 2015 dalam laporannya yang bertajuk “On Dangerous Ground, Global Witness” dalam mendokumentasikan 185 pembunuhan pembela alam sekitar dan tanah di 16 negara, kebanyakan kes direkodkan di Amerika Latin dan negara-negara Asia Tenggara dan 40% dialami oleh penduduk asli. . Industri perlombongan dan ekstraktif adalah yang paling berkaitan dengan pembunuhan, diikuti oleh ladang, projek empangan berskala besar dan penyitaan hak atas air (Walhi, 2019).

Walaupun Indonesia sendiri menandatangani perisytiharan PBB 2015 mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, banyak dasar masih belum dapat dilaksanakan. RUU hak cipta karya ini menyiratkan bahawa negara-negara membangun yang memiliki kegilaan terhadap modernisme, teknokrasi, dan rasionalitas cenderung menerapkan sistem produksi yang memperkosa alam (ecocide) dan membangun jenis masyarakat yang merosakkan manusia. RUU ini mempertaruhkan dan mengecam kebebasan dan demokrasi manusia dan melaksanakan risiko jangka panjang terhadap alam sekitar.

Oleh itu tidak ada cara lain untuk undang-undang Omnibus selain membatalkannya, apa yang dapat dilakukan adalah dengan mewujudkan arah ekonomi baru yang jauh dari ekonomi “kapitalisme perompak”. Komitmen untuk meninggalkan pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan terkumpul (PDB) dengan mendorong pertumbuhan sektor awam yang penting: tenaga bersih, pendidikan, kesihatan, ekologi harusnya menjadi yang utama.


David Efendi merupakan ahli akademik Pengajian Pentadbiran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau memperoleh BA Degree Ilmu Administrasi Publik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta manakala Master dalam bidang yang sama di Hawaii University, Manoa USA. David juga adalah aktivis Kader Hijau Muhammadiyah yang aktif memperjuangkan kelestarian alam sekitar di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *