Seminar Sejarah Dan Ketamadunan Nusantara

Mutakhir ini isu sejarah dan kenegaraan hangat diperkatakan. Keperluan untuk membaca semula sejarah adalah amat penting supaya rakyat Malaysia tidak lupa akan sejarah negara ini dan mantap jati dirinya.

Golongan yang membaca dan mendalami sejarah akan sentiasa memahami adat, budaya dan cara fikir orang di Nusantara. Kesan tidak memahami perkara ini akan menyebabkan munculnya golongan yang ekstrim, tidak beradab dan gagal memahami dinamika budaya di Nusantara.

Nusantara mempunyai sejarah yang sangat panjang. Sejarah yang begitu indah ini disulami dengan kebudayaan tempatan yang kaya dengan keindahan bahasa, kesenian, sastera, prosa klasik, muzik dan tarian. Setiap tamadun mempunyai sejarah dan keunikannya yang tersendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Sasterawan Negara Prof Muhammad Bin Haji Salleh ‘Lihat saja sejarah Melayu yang mencerminkan manusia Melayu yang kosmopolitan, penuh rasa percaya akan dirinya sendiri dan amat luas pengetahuannya tentang jagat Tuhan ini’.

Program

9.00 – 10.00 : Ucaptama Oleh Dr Alinor Abd Kadir

10.00 – 10.30 : Pembentangan 1

10.30 – 11.00 : Pembentangan 2

11.00 – 11.30 : Pembentangan 3

11.30 – 12.00 : Pembentangan 4

12.00 – 1.00 : Sesi soal jawab

1.00 – 2.15 : Jamuan tengahari

2.15 – 2.45 : Pembentangan 5

2.45 – 3.15 : Pembentangan 6

3.15 – 3.45 : Pembentangan 7

3.45 – 4.45 : Sesi soal jawab dan penutup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *