Nahdlatul Ulama Membangun Bangsa

Oleh Mohammad Rashidi

Dalam rangkaian kunjungan ke Surabaya Indonesia khususnya Kota Malang pada 29 Ogos hingga 2 September 2018, Pertubuhan Lestari Hikmah melakukan kunjungan ke Pejabat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang. Kedatangan Lestari Hikmah disambut mesra oleh Prof Dr Muhammad Mahpur (Gusdurian/PC NU) dan Yusli Effendi (Pusat Studi Pesantren UB/Lakpesdam NU). Mas Rosyid bertindak sebagai pemudah cara pada hari tersebut.

Yusli Effendi memulakan bicara dengan mengharapkan kedatangan pelbagai organisasi ke Indonesia khususnya Lestari Hikmah membolehkan pertukaran idea serta menjalinkan hubungan baik antara dua negara khususnya dalam dunia pendidikan dan pemikiran. Beliau juga menambah hubungan Malaysia-Indonesia sudah lama terjalin melalui dua tokoh dari Malaysia iaitu Dr Burhanuddin Al Helmy dan Ibrahim Haji Yaacob. Dr Burhanuddin sendiri pernah menuntut di Indonesia sebelum ke India melalui guru disana yang bergabung dengan Sarekat Islam manakala Ibrahim haji Yaakob disemadikan di Jakarta.

Dalam pertemuan hampir 2 jam ini, disamping berbincang sejarah penubuhan Nahdlatul Ulama oleh Kiyai Hasyim Asy’ari sehinggalah perkara kekinian iaitu peranan Nahdlatul Ulama dalam pembangunan negara serta wacana Islam Nusantara yang diangkat dalam Muktamar NU pada 2015.

Dengan keahlian yang mencecah 70 juta orang, penubuhan lembaga didalam Nahdlatul Ulama seperti  Lembaga Kajian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM), Lembaga Perekonomian (LP-NU) dan Lembaga Kesehatan (LK-NU) menunjukkan komited Nahdlatul Ulama dalam pemberdayaan masyarakat dan negara.

Prof Dr Muhammad Mahpur menegaskan kiprah Islam Nusantara bukanlah suatu perkara yang baharu dalam merobah dasar Islam sebaliknya praktis dalam membumikan Islam di kepulauan Nusantara. Islam Nusantara adalah Islam yang dihayati dan diamalkan di Nusantara adapun muaranya adalah pesantren-pesantren yang diuruskan Nahdlatul Ulama. Fiqh Nusantara merupakan kefahaman dan perspektif keIslaman di bumi Nusantara hasil dialektika teks syariat dan budaya realiti waqi’ setempat.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof Dr KH Said Aqil Siroj menyebutkan dalam tulisannya Rekonstruksi Aswaja Sebagai Etika Sosial,

‘NU dikenal sebagai organisasi keIslaman yang bercorak kebangsaan. Sikap kebangsaan NU bukan hanya dari segi toleransinya dalam beragama, melainkan kontribusinya pada pembentukan identitas kebangsaan kita setelah merdeka dari kolonialisme Belanda. NU lahir kerena didorong oleh kepeduliannya untuk mempertahankan Islam yang ramah nilai budaya setempat, serta menghargai perbedaan agama, tradisi dan kepercayaan yang merupakan warisan turun temurun dalam tradisi Nusantara.’


Mohammad Rashidi anak kelahiran Ipoh, Perak berkelulusan didalam bidang syariah merupakan Presiden Pertubuhan Lestari Hikmah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *